تصفیه آب

09142135931 تلفن مشاوره رایگان و معرفی نمایندگان معتبر فروش در سراسر ایران
اثر آب یونیزه قلیایی بر سرطان
بیماری ها 15 جولای 2014

اثر آب یونیزه قلیایی بر سرطان

 

 

آب یونیزه قلیایی سبب تقویت سیستم ایمنی بدن شد.

آب یونیزه قلیایی رشد سلولهای سرطانی قرار داده شده در بدن موش را متوقف کرد و بدین وسیله خواص ضد سرطانی خود را نشان داد.
سطح قند در خون کاهش یافت.
آب یونیزه قلیایی سبب افزایش HDL و کاهش LDL شد.
HDL (High-Density Lipoprotein) لیپو پروتئین دارای چگالی بالا – به عنوان کلسترول “خوب” شناخته می شود.
LDL (Low- Density Lipoprotein) لیپو پروتئین دارای چگالی کم – به عنوان کلسترول”بد” شناخته می شود.
مقادیر بالای LDL سبب افزایش ریسک ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی می شود.
Inhibitory effect of electrolyzed reduced water on tumor angiogenesis
اثر ممانعتی آب یونیزه قلیایی بر رگ زایی تومور

فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) (Vascular endothelial growth factor) عاملی مهم در رگ زایی تومور است. سلولهای تومور در مقایسه با سلولهای عادی بدن در معرض تنش اکسیداتیو بالاتری هستند. مطالعات انجام شده نشان داده است که نحوه بیان VEGF به مقدار بالایی به میزان پتانسیل اکسایش – کاهش (ORP) بین سلولی وابسته است.
آب یونیزه قلیایی که در طی فرآیند الکترولیز در مجاورت کاتد تولید می شود، H2O2 بین سلولی را حذف نموده و میزان رهایش H2O2 از رده سلولی آدنوکارسینوم شش ها در انسان، A549، را کاهش می دهد. همچنین رونویسی VEGF و ترشح پروتئین را با روندی وابسته به زمان کم می کند.
برای بررسی مسیرهای انتقال پیام در تنظیم بیان VEGF از بازدارنده های خاص (MAPK) mitogen – activated kinase شامل SB 203580 (P38 MAPK inhibitor)، PD98059 (ERK ½ inhibitor) و JNKi ( c-Jun N-terminal protein kinase inhibitor) استفاده شد. نتایج نشان داد که فقط PD 98059 بیان VEGF را متوقف می کند که نشان می دهد که ERK ½ نقش مهمی در تنظیم بیان VEGF در سلولهای A549 دارد.
به علاوه آب یونیزه قلیایی فعال شدن ERK (Extracellular signal–regulated kinase) را با روندی وابسته به زمان متوقف می کند. نتایج این پژوهش نشان داد که آب یونیزه قلیایی رونویسی ژن VEGF و ترشح پروتئین را با غیرفعال سازی ERK به صورت کاهشی تنظیم می کند.
Suppression of Invasion of cancer cells and Angiogenesis by Electrolyzed Reduced Water
متوقف نمودن تهاجم سلولهای سرطانی و رگ زایی در آن ها با استفاده از آب یونیزه قلیایی

تهاجم و متاستاز سلولهای سرطانی از دلایل اصلی مرگ بیماران سرطانی است. همچنین سلولهای سرطانی VEGF ترشح می کنند که رگ زایی را تحریک کرده و امکان توسعه بافت توموری را افزایش می دهد. متوقف نمون تهاجم/متاستاز و رگ زایی از اهداف بسیار ضروری در پیشگیری از پیشرفت سرطان در بیماران است.
آب یونیزة قلیایی، آبی آنتی اکسیدان است که حاوی غلظت های بالایی از هیدروژن حل شده بوده و می تواند گونه های فعال اکسیژن (Reactive Oxygen Species – ROS) بین سلولی را حذف نماید. آب یونیزة قلیایی حاوی مقادیر کمی از نانو کلوئیدهای پلاتینی است که به عنوان اهدا کنندة هیدروژن (هیدروژن فعال) و حذف کنندة ROS عمل می کنند.
در اینجا، اثر آب یونیزة قلیایی بر تهاجم سلولهای HT 1080 فیبروسارکوم انسانی و رگ زایی القا شده به این سلولها را بررسی می کنیم. آب یونیزه قلیایی با الکترولیز محلول 0.002 M NaOH با استفاده از دستگاه الکترولیز batch – type انجام شد. (type TI-2005,Nihon Trim co . Osaka,Japan)
آب یونیزه قلیایی پراکسید هیدروژن (H2O2) را از سلولها و هم از محیط کشت حذف کرد. نتایج آنالیزهای Zymographic , RT-PCR نشان داد که آب یونیزه قلیایی بیان (Expression) و فعال شدن MMP-2 (Matrix metalloproteinase-2) را متوقف نمود آب یونیزه قلیایی از تهاجم سلولها با متوقف نمودن فسفریلاسیونkinase p38 MAP مانع شود. همچنین آب یونیزه قلیایی بیان و ترشح VEGF در سلولهای HT 1080 ممانعت از فسفریلاسیونkinase ERK MAP متوقف نمود. به علاوه، آب یونیزه قلیایی رگ زایی القا شده از سلولهای HT1080 توسط سلولهای اندوتلیال خونی انسان متوقف نمود که بیانگر ان است که آب یونیزه قلیایی ممکن است در پیشگیری و درمان سرطان مؤثر باشد.
Electrolytic reduced water suppresses the invasive metastasis of human fibersarcoma cells
From vs patent # 6475371, published No.11, 2002
آب یونیزه قلیایی متاستاز تهاجمی سلولهای فیبروسارکوم انسانی را متوقف می کند.
چکیده : نتایج نشان داد که آب یونیزه قلیایی که اسید هیپوکلرو و گاز کلر آن حذف شده اند، بر درمان سرطان مؤثر است. آب حاوی NaOH تحت الکترولیز قرار گرفت. مشاهده شد که آب یونیزه قلیایی که در مجاورت الکترود و کاتد تولید شد، متاستاز سلولهای سرطانی را متوقف نمود. همچنین این آب بر رشد سلولهای سالم در طی آزمایش یک هفته ای تأثیری نداشت.
Suppression of two-stage cell Transformation by Electrolyzed water/Platinum Nano colloids
متوقف نمودن گشتار دو مرحله ای سلولی توسط آب یونیزه قلیایی / نانو کلوئیدهای پلاتین
براساس تئوری گشتار دو مرحله ای سلولی، در سلولهای سرطانی ابتدا intiation رخ می دهد که عموماً به دلیل آسیب به DNA است و سپس promotion رخ می دهد که در نهایت به transformation منجر می گردد.
سلولهای Murine Balb/c 3T3 به طور گسترده در آزمایشات گشتار سلولی مورد استفاده قرار گرفته اند زیرا این سلولها پس از گشتار یافتن، توانایی مهار تماسی را از دست می دهند.
آب یونیزه قلیایی یک آب نوشیدنی قلیایی مفید برای سلامتی است که حاوی غلظت بالای هیدروژن حل شده است و می تواند گونه های فعال اکسیژن (ROS) بین سلولی را حذف نماید.
بررسی ها نشان داده اند که آب یونیزه قلیایی حاوی مقدار کمی نانو کلوئید پلاتین به عنوان اهدا کننده هیدروژن (هیدروژن فعال) و حذف کنندة ROS است. بنابراین آب یونیزه قلیایی حاوی نانو کلوئید پلاتین سنتر شده (ERW/Pt) را می توان به عنوان مدلی از آب یونیزه قلیایی با قدرت احیا کنندگی بالا در نظر گرفت.
در اینجا گزارش می شود که ERW/Pt می تواند از گشتار سلولهای Balb/c 3T3 جلوگیری کند. آب یونیزه قلیایی از الکترولیز محلول 0.002 M NaOH با استفاده از دستگاه الکترولیز batch-type مدل (type TI-2005,Nihon Trim Co.,Osaka,Japan) به دست آمد. سلولهای Balb/c 3T3 تحت اثر MCA (3-methyl cholantrene) به عنوان ترکیب initiation قرار گرفتند، سپس تحت اثر PMA (phorbol – 12 myristate -13-acetate) به عنوان ترکیب promotion قرار گرفتند.
گشتار سلولی با استفاده همزمان MCA/PMA و ERW/Pt به شدت متوقف شد. ERW/Pt گشتار سلولی را در مرحله promotion و نه در مرحله initiation متوقف کرد که بیانگر آن است که آب یونیزه قلیایی افزایش ROS بین سلولی توسط PMA را مهار کرده است.
Electrolyzed reduced water scavenges active Oxygen species and protects DNA from oxidative domgge
آب یونیزه قلیایی گونه های فعال اکسیژن را حذف نموده و DNA را از آسیب اکسیداتیو محافظت می نماید.
مدت مدیدی است که ثابت شده است که گونه های فعال اکسیژن (ROS) آسیب های مختلفی را به بیومولکولها و ساختارهای سلولی وارد می کنند که منجر به گسترش انواع مختلفی از آسیب ها نظیر دیابت، سرطان و پیر شدن می شود. آب یونیزه قلیایی که از احیای آب تهیه می شود، به عنوان آب آنتی اکسیدان شناخته شده است. ثابت شده است که آب یونیزه قلیایی غنی از هیدروژن بوده و می تواند در محیط آزمایشگاهی ROS را حذف نماید. (Shirahata et al.,1997) احیای پروتون به هیدروژن فعال (هیدروژن اتمی، رادیکال هیدروژن) در آب در مقایسه با اکسید شدن یون هیدرکسیل به مولکول هیدروژن با جریان ضعیفی رخ می دهد. فعالسازی آب با میدان مغناطیسی، برخورد، مواد معدنی و …….. نیز آب احیا شده حاوی هیدروژن فعال و یا مولکول های هیدروژن ایجاد می کند. آب بسیاری از چشمه ها مانند چشمه Hita Tenryosui که از اعماق زمین در شهر Hita در ژاپن به سطح آورده می شود و چشمه Nordenau در آلمان و چشمه TLacote در مکزیک، بیماریهای مختلف را درمان می کنند.

ما روشی دقیق طراحی کرده ایم که با استفاده از آن می توان هیدروژن فعال موجود در آب یونیزه قلیایی را شناسایی نموده و ثابت می کند که نه تنها آب یونیزه قلیایی بلکه آب های احیا شده طبیعی که در بالا به آنها اشاره شد نیز حاوی هیدروزن فعال بوده و ROS موجود در سلولهای کشت داده شده را حذف می نمایند. ROS با ایجاد اختلال در مسیر سیگنال رسانی انسولین جذب گلوکز را کاهش می دهد. آب یونیزه قلیایی، ROS بین سلولی در سلولهای ماهیچه اسکلتی L6 موش و آدیپوسیت های 3T3/L1 موش را حذف کرده و جذب گلوکز را در حضور و غیاب انسولین افزایش داد. آب یونیزه قلیایی سلولهای دارای گیرنده انسولین را از مسمومیت قندی محافظت نموده و عدم تحمل قند در دیابت نوع دوم در موش آزمایشگاهی را بهبود بخشید که بیانگر آن است که آب یونیزه قلیایی ممکن است دیابت ملیتوس غیر وابسته به انسولین را بهبود بخشد.
عموماً سلولهای سرطانی با تنش اکسیداتیو بالایی مواجه هستند. آب یونیزه قلیایی باعث آسیب به فنوتیپ تومور سلولهای سرطانی انسان می شود که از آن جمله می توان به این موارد اشاره نمود : کاهش نرخ رشد، تغییرات مورفولوژیک، کاهش توانایی تشکیل کلونی در آگار soft، کاهش توانایی اتصال پروتئین های اتصال دهندة تلومرها و متوقف نمودن متاستاز.
آب یونیزه قلیایی رشد سلولهای سرطانی قرار داده شده در بدن را متوقف کرده و خواص ضد سرطانی آن را در محیط بدن (in vivo) ثابت کرد. آب یونیزه قلیایی نه تنها در پزشکی، بلکه در صنایع غذایی، کشاورزی و صنایع تولیدی قابل کاربرد و استفاده خواهد بود.

 

 

محصولات مرتبط