تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی ● انواع تصفیه صنعتی : ▪ تصفیه خارجی : کلیه روشها برای رهایی از مشکلات ناشی از وجود ناخالصی قبل از ورود اب به داخل واحد صنعتی را تصفیه خارجی گویند که شامل روشهایی چون اهک زنی استفاده از رزین ها ی تعویض یونی و فیلتراسیون می باشد. ▪ تصفیه داخلی : … ادامه خواندن تصفیه آب صنعتی