تصفیه آب

09142135931 تلفن مشاوره رایگان و معرفی نمایندگان معتبر فروش در سراسر ایران
معجون هویج و کرفس
نوشیدنی قلیایی ۲۴ تیر ۱۳۹۳

معجون هویج و کرفس


هویج۵ عدد
کرفس۲ ساقه

دستو العمل: هویج و کرفس ها را در آب میوه گیری ریخته و آب آن ها را بگیرید.
این یک نوشیدنی عالی برای هر روز صبح است.

محصولات مرتبط