تصفیه آب

09142135931 تلفن مشاوره رایگان و معرفی نمایندگان معتبر فروش در سراسر ایران
سوپ سبز
سوپ قلیایی ۲۴ تیر ۱۳۹۳

سوپ سبز

 

 

سوپ سبز۴ فنجان
کرفس یا خیار۱ فنجان
چمننیم فنجان
کلم۱ فنجان

همه مواد فوق را در مخلوط کن ریخته وبه خوبی مخلوط کنید ومیل نمایید.

محصولات مرتبط