سوالات متداول در رابطه با آب یونیزه قلیایی

۱- آیا هر آبی با PH بالا برای نوشیدن مناسب است؟ هر چه PH آب بالاتر باشد، تعداد یون‌های  موجود در آب بیشتر است. با این حال نوشیدن اینکه هر آبی با PH بالا ، کاری خطرناک خواهد بود. می‌توان با افزودن پتاسیم سیانید که سمی کشنده است به آب نیز آب را قلیایی کرد. آب … ادامه خواندن سوالات متداول در رابطه با آب یونیزه قلیایی