آب قلیایی چیست ؟

آب قلیایی چیست؟ آب قلیایی تولید شده در دستگاه‌های یونیزه کننده ۲۰ سال است که وارد امریکا شده‌اند ، اما ۵۰ سال است که این آب در آسیا مصرف و مطالعه می‌شود .مرکز FDA کشور امریکا به این دلیل که آب قلیایی دارو Ghalyaee01به حساب نمی‌آید، هیچ گاه آن را مورد بررسی قرار نداده است … ادامه خواندن آب قلیایی چیست ؟