سنتز آلومینای نانوساختار و تصفیه آب با روشی مقرون به‌صرفه

آلومینای نانوساختار به روشی ارزان‌قیمت برای کاربرد در حذف فلزات سنگین از آب در دانشگاه سمنان سنتز شد. آلومینای نانوساختار از جمله نانوموادی است که به روش‌های مختلفی تولید می‌شود و از آن در جذب فلزات سنگین از آب استفاده می‌شود. خانم اکرم رحمانی در پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خود به سنتز این نانوساختار به روش … ادامه خواندن سنتز آلومینای نانوساختار و تصفیه آب با روشی مقرون به‌صرفه