روش جدید حذف نیترات از آبهای آلوده

تایج تحقیق پژوهشگران که با هدف پاکسازی آب‌های آلوده به نیترات انجام شد، نشان داد: نانوذرات آهن صفر ظرفیتی، توانایی بالایی برای احیای نیترات و حذف آن از منابع آبی دارند و استفاده از ذرات شن به عنوان حامل ذرات آهن موجب افزایش سطح تماس آن‌ها و در نتیجه افزایش کارایی آن‌ها در تصفیه آب … ادامه خواندن روش جدید حذف نیترات از آبهای آلوده