تصفیه آب

09142135931 تلفن مشاوره رایگان و معرفی نمایندگان معتبر فروش در سراسر ایران
مقالات ۲۶ فروردین ۱۳۹۳

روش جدید حذف نیترات از آبهای آلوده

تایج تحقیق پژوهشگران که با هدف پاکسازی آب‌های آلوده به نیترات انجام شد، نشان داد: نانوذرات آهن صفر ظرفیتی، توانایی بالایی برای احیای نیترات و حذف آن از منابع آبی دارند و استفاده از ذرات شن به عنوان حامل ذرات آهن موجب افزایش سطح تماس آن‌ها و در نتیجه افزایش کارایی آن‌ها در تصفیه آب می‌شود.

به گزارش ایسنا، آب های سطحی و زیرزمینی در بسیاری از مناطق ایران و جهان آلوده به یون نیترات (NO3-) است. عامل اصلی ورود نیترات به منابع آب، فعالیت های کشاورزی، دامپروری و صنعتی است.

آزاده میخک ، کارشناس ارشد خاک‌شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس با بیان این مقدمه به مضرات وجود نیترات در آب اشاره و اظهار کرد: غلظت بالای یون نیترات در آب برای سلامتی انسان‌ها و حیوانات مضر است و موجب رشد زیان‌آور جلبک‌ها در آبهای سطحی می‌شود.

وی با اشاره به روش‌های پاکسازی آب آلوده به نیترات به تشریح طرح پژوهشی خود پرداخت و افزود: کاهش شیمیایی نیترات توسط نانوذرات آهن صفر ظرفیتی (Fe0)، روشی موثر برای پاکسازی آب‌های آلوده به نیترات است. در این تحقیق، کارایی استفاده از این ذرات ساخته شده با دو روش قوس الکتریکی و احیای شیمیایی در حذف نیترات بررسی شد. همچنین اثر تثبیت نانوذرات آهن بر روی ذرات شن(کوارتز) در حذف نیترات ارزیابی شد. بدین منظور، احیای شیمیایی نیترات در دامنه‌ای از غلظت اولیه نیترات (۰ تا ۳۵ میلی گرم در لیتر) تابعی از pH اولیه محلول(۲ تا ۸)، غلظت نانوذرات آهن(۰٫۶ تا ۲٫۶ گرم در لیتر) و قدرت یونی (۰٫۰۰۱ تا ۰٫۱ مولار KCl) بررسی شد.

مجری این طرح تحقیقاتی در خصوص یافته‌های خود گفت: نتایج بررسی‌ها نشان داد که با افزایش غلظت نانوذرات آهن و با افزایش قدرت یونی محلول میزان حذف نیترات افزایش می‌یابد، اما افزایش pH اولیه موجب کاهش احیای نیترات می‌شود. نانوذرات آهن ساخته شده به روش قوس الکتریکی، به رغم داشتن قطر بزرگتر (۳۰ درصد) توانایی بیشتری(۲۰ درصد) در احیای نیترات از خود نشان دادند. توانایی بیشتر این ذرات به تجمع نانوذرات آهن ساخته شده به روش شیمیایی در حین فرآیند ساخت نسبت داده شد. تجمع ذرات موجب می‌شود سطح تماس آن‌ها با محلول کاهش یابد. تثبیت نانوذرات آهن بر روی ذرات شن(کوارتز)، راندمان احیای نیترات را در حدود(۲۵ درصد) افزایش داد که ناشی از افزایش سطح تماس نانوذرات آهن با محلول حاوی نیترات است.

«میخک» تاکید کرد: بر اساس نتایج این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که نانوذرات آهن صفر ظرفیتی، توانایی بالایی برای احیای نیترات و حذف آن از منابع آبی دارند و استفاده از ذرات شن به عنوان حامل ذرات آهن موجب افزایش سطح تماس آن‌ها و در نتیجه افزایش کارایی آن‌ها در تصفیه آب می‌شود. با توجه به اهمیت این تحقیق در سلامت انسان توصیه می‌شود که کاربرد این تکنیک در مقیاس وسیع بررسی شود.

محصولات مرتبط